คนที่ไม่ได้มักจะเช่ารถจาก บริษัท รถเช่าที่ไม่เคยตระหนักถึงวิธีการเดินทางจะมีผลต่อความสามารถในการเช่ารถหรือถ้ามันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง เมื่อคุณเช่ารถแนะนำให้ติดต่อ บริษัท รถเช่าเพื่อสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดหรือกฎที่เฉพาะเจาะจงว่าพวกเขาอาจจะมีความสามารถในการเช่ารถและบันทึกการขับรถ บาง บริษัท เช่าจะตรวจสอบแผนกยานพาหนะของคุณเพื่อขอสำเนาของการเดินทางของคุณ เพื่อให้พวกเขาทำเช่นนี้คุณมักจะมีการให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้

บริษัท ที่ให้เช่ามีแต่ละกฎของตัวเองและความต้องการที่จะต้องพบเพื่อให้สามารถที่จะเช่ารถคน บาง บริษัท เช่าจะเห็นบันทึกการขับขี่ของคนเป็นครั้งแรกเป็นคนที่เช่ารถจากพวกเขา หลังจากครั้งแรกถ้ารถที่เหลืออยู่ในสภาพที่ดีและไม่มีการปะทะกันหรืออุปกรณ์ดัดที่เช่ารถก็เดินทางรับผิดชอบมักจะไม่ได้ทำเครื่องหมายอีกครั้งโดย บริษัท เดียวกันโดยไม่ต้องเป็นจำนวนมากของเวลาที่ผ่านไปก่อนที่คนถัดไปเช่ารถจาก บริษัท

หากคุณมีน้อยกว่าที่มั่นคงและสมบูรณ์แบบบันทึกการขับขี่ที่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นสำหรับรถเช่า บาง บริษัท รถเช่ามีความเชี่ยวชาญในการเช่ารถของคนขับรถที่มีการเกิดอุบัติเหตุและการเร่งในอดีตที่ผ่านมา และการขับรถลากจูงละเมิดไม่ได้มองข้ามเสมอโดย บริษัท เช่ารถ; และเท่าที่กระทำผิดกฎหมายที่ได้รับการและระยะเวลาที่จะได้รับตั้งแต่มันเกิดขึ้นนี้อาจป้องกันไม่ให้คุณสามารถเช่ารถแม้ว่าคุณจะมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง

คุณอาจจะเป็นเพราะไม่ได้รับตัวเลือกของการประกันบนรถและต้องจ่ายค่าเช่าสำหรับการประกันถ้ารายการของการขับรถที่ได้รับกับร่องกับรอย ความเร็วกล่องดื่มสุราและขับรถชนตั๋วขับรถโดยประมาทและ benders บังโคลนทั้งหมดใส่ smear เชิงลบเกี่ยวกับการบันทึกการขับขี่ของคุณ แม้ว่าเป้าหมายนี้และการละเมิดอาจไม่จำเป็นต้องป้องกันไม่ให้คุณสามารถเช่ารถก็อาจทำให้มันมีราคาแพงกว่าที่จะทำมัน

การขับรถขั้นตอนจะช่วยในการวางจุดบวกของการเดินทางและนี้สามารถทำให้ทุกการเช่ารถในอนาคตและอัตราการประกันภัยรถยนต์ราคาไม่แพงมากขึ้นสำหรับคุณ ตรวจสอบยานพาหนะที่แตกต่างกันสำหรับเช่าและเปรียบเทียบราคาสำหรับคนขับรถที่มีความเสี่ยงสูงที่จะช่วยให้คุณพบกับข้อเสนอที่ดีที่สุด คุณก็อาจจะต้องปิดตัวลงเงินฝากขนาดใหญ่กว่าคนที่มีการบันทึกการขับขี่ที่ดี เหล่านี้เป็นเงินฝากคืนเงินถ้าไม่ได้รับบาดเจ็บในขณะที่คุณเช่ารถและถ้าคุณกลับรถอยู่ในสภาพเดียวกับที่มันถูกเช่า

Source by William C Crenshaw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *